MAGAZYN PAMIĘCI

Interaktywna strona internetowa, na której się znajdujesz jest próbą ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa Mazowieckiego i jego zróżnicowanych etnicznie mieszkańcach. Ma stanowić impuls do działań edukacyjnych i artystycznych będących formą dialogu między pokoleniami i kulturami oraz między przeszłością, a obecnym obliczem kulturalnym miasta.

Fundacja Pasaże Pamięci gorąco zachęca do wspólnego budowania wirtualnego archiwum miasta, które ma być zbiorem wspomnień, relacji, fotografii, pocztówek, listów oraz wszystkich innych „zapisów” naszej pamięci związanej z Tomaszowem. Strona jest „magazynem” przeznaczonym do wymiany myśli, a także poszukiwań żydowskich śladów w przekazach rodzinnych oraz w architekturze i tradycji kulturalnej miasta.

Magazyn Pamięci składa się z trzech bloków tematycznych, zatytułowanych kolejno: Kuźnice Tomaszowskie (1788-1830), Tomaszów Rawski (1830-1926), Tomaszów Mazowiecki (1926-1945). Są to trzy etapy rozwoju miasta, które stopniowo zyskiwało, a następnie traciło swój wielokulturowy charakter. Obok modułów, które będziemy wspólnie rozbudowywać, na stronie znajduje się pełen harmonogram minionych oraz aktualnych działań projektowych, a także Czytelnia, miejsce w którym można znaleźć bibliografię oraz linki odsyłające do dziejów Tomaszowa Mazowieckiego.

Zamieszczane w wybranych artykułach skróty bibliograficzne (Nazwisko Autora lub Redaktora Rok: strona) odsyłają do Czytelni, w której znajdują się pełne opisy książek.

Zapraszamy do nadsyłania wszelkich materiałów będących znakiem obecności Żydów w Tomaszowie i jego okolicach, a także do zapisu osobistych wspomnień. Można je dostarczać na adres: fundacja.pasazepamieci@gmail.com

Bardzo prosimy o krótki opis nadesłanego materiału (data wydarzenia, miejsce, osoby występujące, źródło pochodzenia).

Wysłanie materiałów jest jednocześnie zgodą umieszczenia ich na stronie internetowej oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych Fundacji Pasaże Pamięci.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.pasazepamieci.pl stanowią własność Justyny Biernat oraz własność innych osób, które zgodziły się na publikację ich utworów. Wszelkie kopiowanie, używanie, rozpowszechnianie lub zmiana jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na tej stronie jest zabroniona bez zgody ich autora lub autorów.

Prezes Fundacji Pasaże Pamięci

dr Justyna Biernat


dr Justyna Biernat jest adiunktem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Zakład Historii i Teorii Teatru). Tytuł doktora nauk humanistycznych z wyróżnieniem otrzymała w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła teatrologię i filologię klasyczną UJ oraz krakowską Szkołę Grafiki Komputerowej. Jako stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego część swojego doktoratu realizowała na Uniwersytecie w Oksfordzie. Zajmuje się krytyką teatralną i pedagogiką teatru, prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Jest twórczynią i koordynatorką edukacyjno-artystycznych projektów Fundacji Pasaże Pamięci oraz autorką książki „Sen o teatrze. Listy z tomaszowskiego getta” (Tomaszów Mazowiecki 2018). Tomaszów Mazowiecki to jej rodzinne miasto.

Biogram naukowy dr Justyny Biernat.

 

 

Najbardziej popularne

Written by: