FUNDACJA

od lewej: Justyna, Kasia, Karolina

Fundacja Pasaże Pamięci powstała w 2016 roku jako przestrzeń dialogu wokół wielokulturowego dziedzictwa Tomaszowa Mazowieckiego. Fundacja chce inicjować oraz wspierać działania o charakterze kulturalnym i naukowym służące pogłębianiu wiedzy na temat bogatej historii lokalnej. Jej celem jest wypracowywanie nowoczesnych form dydaktycznych oraz artystycznych, edukacji poprzez sztukę, a także upowszechnianie wszechstronnego rozwoju. Ma sprzyjać postawom otwartości i wzajemnej akceptacji, ma się stać miejscem twórczych przedsięwzięć na polu edukacyjnym i wydawniczym.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą tomaszowianie: prezes i fundator dr Justyna Biernat, wiceprezes Katarzyna Stachnik-Kowalska oraz sekretarz Karolina Gajek-Szczepanik. W latach 2016-2021 funkcję wiceprezesa pełnił Bartłomiej Sęk.


Statut Fundacji Pasaże Pamięci

Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za ich finansowe wsparcie. Dziękuje również tym, którzy z nią sympatyzują.