PROGRAM

Projekt „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów” był realizowany w dniach 15 lipca – 30 października 2014 roku w Ośrodku Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego. Autorką i koordynatorką projektu była Justyna Biernat. Zachęcamy do zapoznania się z minionymi wydarzeniami projektowymi. Strona www.pasazepamieci.pl została zainicjowana podczas projektu.

PASAŻ PIERWSZY


WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

 

Kto: Młodzież 13-18 lat.

Kiedy: 1-4 września 2014 roku. Godz. 9.00-15.00.

Gdzie: Ośrodek Kultury „Tkacz”.

Opis:

Warsztaty dziennikarskie skierowane są do wszystkich pasjonatów reportażu telewizyjnego oraz scenariuszy filmowych. Uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia świadomości pracy z kamerą oraz wrażliwości na czystość kadru. Spotkania z mieszkańcami Tomaszowa jako bohaterami filmowymi pozwolą dotrzeć do zapomnianych już miejsc i zdarzeń oraz odsłonić dawne historie wielokulturowego miasta. Owocem warsztatów będzie krótki film reportażowy opowiadający o dawnym, zróżnicowanym etnicznie Tomaszowie oraz jego żydowskich mieszkańcach. Film zostanie zaprezentowany podczas gali finałowej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w reporterskiej przygodzie!

 

Zostań bohaterem filmowym!

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich, a w szczególności najstarszych mieszkańców Tomaszowa do współpracy przy tworzeniu filmu reportażowego. Wszystkich chętnych do wspólnych opowieści o dawnym mieście prosimy o kontakt na adres: projekt@pasazepamieci.pl

Prowadzenie:

Elżbieta Chrulska

Doktorantka na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (spec. literaturoznawstwo) oraz absolwentka tej uczelni (filologia klasyczna i filologia polska – spec. teatrologiczna i nauczycielska). Absolwentka rocznego kursu „Dilettante – teatr w ruchu” (MIK Kraków). Uczestniczka rocznego kursu coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych tARTak. W czasie studiów związana ze studenckim teatrem Perpetuum Mobile. Koordynatorka drugiej edycji projektu „Stary Toruń oczami młodych”, „Akademii Wyobraźni”, „Do 5x Sztuka!” oraz instruktorka warsztatów z teatru wyobraźni, improwizacji, pracy z tekstem i dziennikarstwa (”Kurs Aktorski”, „Teatralna OdNowa” w Toruniu, „Teatralia 2013”). Prowadziła warsztaty dziennikarsko-promocyjne w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w teatrze” w Tomaszowie Mazowieckim (ostatnie trzy lata).

 Mikołaj Walenczykowski

Operator, reżyser, montażysta, producent, absolwent Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zrealizował kilka etiud i filmów dokumentalnych: Biskupin. Polskie Pompeje, Życie na czas, Kilka stopni niżej, Divadlo, Strażnik, O krwawej niedzieli. Współpracował z Teatrem Polskim w Bydgoszczy (Cienie. Eurydyka mówi. Kobiety do środka, Sunday, Bloody Sunday, wideo do spektaklu Zachem. Interwencja, Historie Bydgoskie), Akademią Muzyczną w Bydgoszczy (realizacja wideo do spektaklu dyplomowego Wesele Figara, pomoc przy realizacji Warsztatu reżyserii dźwięku 100% w filmie fabularnym), Teatrem Ludowym i Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie (Festiwal Boska Komedia 2011, spektakl Jak nie teraz to kiedy, jak nie my, to kto?), Telewizją Polską i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (projekt „Lato w teatrze”). Jest realizatorem teledysków i autorem scenariuszy reklam, w tym nagrodzonej na Film, ArtTourism Festival Paluki – Zadbaj o wspomnienia. 

GRA MIEJSKA

ŚLADAMI TOMASZOWSKICH ŻYDÓW

Kto: Wszyscy.

Kiedy: 20 września 2014 roku. Godz. 15.00-18.00.

Gdzie: Przestrzeń miasta.

Opis:

Gra miejska skierowana jest do wszystkich osób chcących spędzić sobotnie popołudnie w twórczy i niekonwencjonalny sposób. Uczestnicy gry powędrują śladami tomaszowskich Żydów oraz odkryją dawne i zapomniane historie w architekturze rodzinnego miasta. Przestrzeń Tomaszowa stanie się „planszą”, na której rozegra się gra oscylująca między realnością minionych wydarzeń historycznych i ulic, a fikcją i wyobraźnią uczestników. Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży w przeszłość! 

Zostań bohaterem gry!

Wszystkich chętnych do udziału w grze miejskiej prosimy o zgłoszenia zespołów liczących 1-5 osób na adres:projekt@pasazepamieci.pl

Podczas gry będziemy przemierzać pieszo wybrane odcinki miasta.

Przyjmujemy także zgłoszenia osób chcących zaangażować się we współtworzenie planszy gry. Szczegóły w korespondencji mailowej. 

Prowadzenie:

Justyna Biernat

Doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka teatrologii i filologii klasycznej tej uczelni. Laureatka stypendium „Mobilność Plus”, w ramach którego część swojego doktoratu „Lament w greckiej tragedii antycznej. Monodie żałobne w kręgu psychoanalizy” realizowała na Uniwersytecie w Oksfordzie. Wieloletnia recenzentka teatralna („Didaskalia”, „Teatr”, „Teatralia”, „Kultura Enter”), instruktorka zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą w Krakowie, prowadząca zajęcia dydaktyczne z zakresu teatru współczesnego oraz dramatu antycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prezes Stowarzyszenia Statek Feaków, upowszechniającego kulturę antyczną oraz absolwentka Szkoły Grafiki Komputerowej w Krakowie. Koordynowała projektem „Grecy w Zawadce!” (antyczne warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci). Jest pomysłodawczynią oraz koordynatorką projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów”. Obok tragedii antycznej i jej recepcji w najnowszym teatrze, zajmuje się współczesnym dramatem hebrajskim.

PASAŻ DRUGI


WARSZTATY EDUKACYJNE

 

Kto: Pracownicy oświaty i kultury oraz wszyscy chętni.

Kiedy:

Kultura tomaszowskich Żydów. 8 sierpnia 2014 roku. Godz. 10.00-18.00.

Prowadzenie: Profesor Krzysztof Tomasz Witczak.

Edukacja kulturalna. 9 sierpnia 2014 roku. Godz. 10.00-18.00.

Prowadzenie: Magdalena Pulikowska.

Gdzie: Ośrodek Kultury „Tkacz”.

Opis:

Warsztaty „Kultura tomaszowskich Żydów” skierowane są do wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat dawnego, wielokulturowego Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas spotkania będą podejmowane zagadnienia związane ze szkolnictwem żydowskim w niegdysiejszym mieście, życiem religijnym tomaszowskich Żydów, ich działalnością kulturalną i sportową, a także życiem społecznym i artystycznym w okresie II wojny światowej.

Warsztaty edukacyjne mają przyczynić się do zdobycia praktycznej wiedzy na temat wielokulturowości Tomaszowa Mazowieckiego. Uczestnicy poznają tradycyjny taniec żydowski, hebrajski alfabet oraz wybrane elementy tradycji i kultury Żydów. Interaktywne spotkanie będzie możliwością zdobycia twórczych metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej (mapy pamięciowe, dramy) z zakresu kultury żydowskiej.

Zapraszamy na interaktywne warsztaty edukacyjne!

Warsztaty zaowocują publikacją edukacyjną z zakresu kultury tomaszowskich Żydów.

Prowadzenie:

Profesor Krzysztof Tomasz Witczak

Filolog klasyczny, językoznawca, profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, uczestnik wielu staży stypendialnych (Grecja, Ukraina, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy). Jest autorem licznych publikacji z zakresu działalności i życia tomaszowskich Żydów: Getto i obóz pracy przymusowej we wspomnieniach Zenona Neumarka („Rocznik Łódzki” 2010 t. 57), Listy z getta tomaszowskiego jako dokument historyczny obrazujący żydowskie życie artystyczne w czasie okupacji („Rocznik Łódzki” 2011 t. 58), Natan Nakhman Grinbaum (1916–2011), a Classical Philologist and Mycenologist from Tomaszów Mazowiecki („Do­so­mo” 2011 t. 9), Społeczeństwo żydowskie Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów (w tomie: Historia tomaszowskich Żydów, 2012) oraz książki Słownik biograficzny tomaszowskich Żydów (2010).

Magdalena Pulikowska

Studentka judaistyki oraz absolwentka pedagogiki (spec. animacja kultury) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od dwóch lat współpracuje jako wolontariuszka z Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, uczestniczy także w ważnych wydarzeniach związanych z kulturą żydowską: Noc Synagog i Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz  projekt Śladami Singera w Lublinie. Jest redaktorką w czasopiśmie studenckim WUJ (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz popularyzatorką kultury żydowskiej.

PASAŻ TRZECI


GALA FINAŁOWA PROJEKTU

Kto: Wszyscy.

Kiedy: 3 października 2014 roku. Godz. 18.00.

Gdzie: Ośrodek Kultury „Tkacz”.

Opis:

Wystawa prac konkursowych, ogłoszenie wyników konkursów: na fragment fikcyjnego pamiętnika oraz reportażu z czasów dawnego, wielokulturowego Tomaszowa Mazowieckiego, prezentacja reportażu filmowego grupy dziennikarskiej oraz publikacji edukacyjnej. Zapraszamy na wielki finał!

KONCERT KAROLINY CICHEJ

JIDYSZLANDIA

Kto: Wszyscy.

Kiedy: 3 października. Godz. 18.00.

Gdzie: Ośrodek Kultury „Tkacz”.

Opis:

Koncert Karoliny Cichej jest ukoronowaniem projektu oraz wspólnym biesiadowaniem w takt muzyki inspirowanej kulturą podlaskich Żydów. Gorąco zapraszamy do tańca!

Karolina Cicha

Kompozytorka, wokalistka, multiinstrumentalistka. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Białostockim, gdzie obroniła pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa „Wzniosłość w ponowofalowej poezji Adama Zagajewskiego”. Ukończyła Akademię Praktyk Teatralnych „Gardzienice” prowadzoną przez Włodzimierza Staniewskiego. W zespole gardzienickim odgrywała główne role w „Ifigenii w Aulidzie” oraz „Elektrze”. Jej muzyka znalazła się na płycie „Gajcy!” wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego, debiutowała muzycznie płytą „Miłość bez jutra”. Wydała „Do Ludożerców” (z tekstami Tadeusza Różewicza), „WAWA2010.PL” (śpiewała u boku Tomasza Budzyńskiego, Tymona Tymańskiego, Jorgosa Skoliasa, Mamadu, Olafa Derglasoffa, Czesława Mozila) oraz „Wielkie Maszyny”. Ostatnio, wraz z multiinstrumentalisą Bartem Pałygą, wydała płytę „Wieloma językami”, gdzie śpiewa dziewięcioma językami mniejszości narodowych Podlasia. Karolina Cicha występuje z trzyosobowym zespołem (multiintrumental, gitara/bas, perkusja).

 

PROGRAM

Najbardziej popularne

Written by: