KONKURSY


WYNIKI KONKURSU


Serdecznie gratulujemy laureatkom Konkursu na fragment fikcyjnego pamiętnika z czasów dawnego, wielokulturowego Tomaszowa Mazowieckiego! Nagrody powędrowały w ręce Natalii Goździk, Hanny Sęk, Małgorzaty Warczyńskiej, Klaudii Suska oraz Gabrieli Stefańczyk-Wlazło.

Raz jeszcze dziękujemy za wartościową literaturę, jaką stworzyłyście, Drogie Laureatki, i gratulujemy Wam niezwykłej wyobraźni poetyckiej, lekkości pióra, wiedzy z zakresu historii Tomaszowa Mazowieckiego oraz artystycznej kreacji.

Zachęcamy wszystkich Czytelników do zapoznania się z fikcyjnym światem dawnego, żydowskiego Tomaszowa, w którym rozbrzmiewają jidyszowe piosenki i w którym spotkacie pomysłowego Dawida Bornsteina, zatroskaną Amandę, przerażoną Salomeę z synem, roztańczoną Gerdę. Zapraszamy do zapomnianego Tomaszowa tętniącego życiem jego wielokulturowych mieszkańców!

Nagrodzone prace


 KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO


Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fragmentu fikcyjnego pamiętnika z czasów niegdysiejszego Tomaszowa Mazowieckiego, w którym splatały się bogate tradycje jego zróżnicowanych etnicznie i kulturowo mieszkańców. Fikcyjna opowieść może zostać wzbogacona o fikcyjne lub rzeczywiste zdjęcia, pocztówki, rysunki, tworząc tym samym paletę nie/byłych miejsc i zdarzeń. Narracja musi uwzględniać tematykę żydowską, wokół której powinny oscylować wyobrażone sceny z dawnych lat.

Celem konkursu jest próba ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa oraz możliwość wykazania się literacką wyobraźnią, sprawnością pióra i znajomością wielokulturowej tradycji miasta. Prace konkursowe będą oceniane kompleksowo, począwszy od oryginalności koncepcji, poprzez wartość literacką i wizualną, aż do historycznej wiedzy autora oraz jej twórczych przekształceń.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów” dofinansowanego ze środków Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w programie „Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014.” Prace prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ”, ul. Niebrowska nr 50, Tomaszów Mazowiecki 97-200 z dopiskiem: Konkurs na pamiętnik oraz ze wskazaniem właściwej grupy wiekowej. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: projekt@pasazepamieci.pl

Gorąco zapraszamy do udziału!

 

REGULAMIN KONKURSU

KAPITUŁA KONKURSU


KONKURS NA KRÓTKI REPORTAŻ FILMOWY DOTYCZĄCY WIELOKULTUROWOŚCI

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO


Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego reportażu filmowego, etiudy dokumentalnej lub filmowej impresji dotyczącej niegdysiejszej wielokulturowości Tomaszowa Mazowieckiego, zapisanej w architekturze miasta oraz wspomnieniach jego mieszkańców. Technika i konwencja pracy pozostaje dowolna, temat reportażu ma być związany z kulturą tomaszowskich Żydów. Jej śladów można poszukiwać zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i historiach oraz materiałach tomaszowian.

Celem konkursu jest próba ożywienia pamięci o dynamicznym życiu kulturalnym Tomaszowa oraz możliwość wykazania się filmową wyobraźnią, wrażliwością kadru i znajomością wielokulturowej tradycji miasta. Prace konkursowe będą oceniane kompleksowo, począwszy od oryginalności koncepcji, poprzez wartość wizualną, aż do historycznej wiedzy autora oraz jej twórczych przekształceń.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Pasaże Pamięci – spotkanie z kulturą tomaszowskich Żydów” dofinansowanego ze środków Łódzkiego Domu Kultury – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w programie „Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014.” Prace prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Kultury „TKACZ”, ul. Niebrowska nr 50, Tomaszów Mazowiecki 97-200 z dopiskiem: Konkurs na reportaż oraz ze wskazaniem właściwej grupy wiekowej. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: projekt@pasazepamieci.pl

Gorąco zapraszamy do udziału!

 

REGULAMIN KONKURSU

KAPITUŁA KONKURSU

Najbardziej popularne

Written by: